Migrænesymptomer

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Migrænesymptomer: Hvornår er migræne mere end bare hovedpine

Hvis du lever med migræne, ved du kun alt for godt, hvor smertefuldt og invaliderende det kan være. Du ved også, at migræne ikke bare er hovedpine.

Det mest genkendelige symptom på migræne er som regel en kraftig, dunkende hovedpine, som typisk mærkes i den ene side af hovedet og bliver værre, hvis man bevæger sig1.

Migrænesymptomer

Dunkende hovedpine, følsomhed over for lys og støj, kvalme, opkastning og manglende energi (letargi) er de mest almindelige symptomer på et migræneanfald2. Andre symptomer på migræne kan omfatte1,3:

 • Mavesmerter

 • Diarré

 • Balanceforstyrrelser og/eller svimmelhed

 • Usædvanlig varme- eller kuldefølelse

 • Koncentrationsbesvær

 • Følsomhed over for lugte

 • Stivhed i nakken og skuldrene

 • Svedeture

 • Sløret syn

 • Træthed

Bemærk, at der også findes symptomer, der er specifikke for forskellige migrænetyper. For at få stillet den rigtige diagnose og få den rette behandling, er det vigtigt, at du forstår dine symptomer2.

Hvad er migræne med aura

Nogle symptomer indtræder under selve migræneanfaldet, men der er også nogle, som lever med migræne, der får symptomer forud for et anfald (også kaldet prodromfasen). Dette kan nogle gange efterfølges af aura. Aurasymptomerne opstår som regel nogle timer eller dage inden migræneanfaldet, og kan omfatte ændringer i humør, appetit og energiniveau1.

’Aura’ kan lede tankerne hen på et mystisk fænomen, men i denne sammenhæng dækker udtrykket ‘aura’ over en række midlertidige advarselssymptomer, som optræder inden et migræneanfald1. Personer, der oplever disse aurasymptomer, beskriver dem ofte som1:

 • Synsforstyrrelser – for eksempel blinkende lyspletter, zig-zag-mønstre eller blinde pletter i synsfeltet

 • Følelsesløshed eller en snurrende, prikkende eller stikkende fornemmelse i huden. Symptomerne starter typisk i den ene hånd og bevæger sig så op igennem armen til ansigtet

 • Svimmelhed

 • Talebesvær

 • Bevidsthedstab - dette er dog sjældent

 • Nedsat eller tab af hørelse

 • Smerter ved berøring

 • Høre- og dufthallucinationer

 • Nakkestivhed

Aurasymptomerne varer oftest mellem fem minutter og en time. Aurasymptomer er ofte et advarselstegn om, at der er et migræneanfald på vej, men i nogle tilfælde efterfølges de kun af mild migræne eller ingen hovedpine overhovedet1.

De forskellige migrænefaser

Migræne udvikles oftest i den unge voksenalder og det kan være meget foruroligende eller skræmmende, når symptomerne begynder at komme. Det kan være lettere at håndtere denne forskrækkelse, hvis du forstår, hvad der sker, og hvad du kan forvente.

Hvis du forstår migrænesymptomerne og årsagerne til migræne, kan det også være lettere at forklare tilstanden for venner, familie og/eller kolleger. Dette er rigtig vigtigt, hvis du føler at du ikke kan deltage i bestemte begivenheder eller overkomme dine sociale eller arbejdsrelaterede forpligtelser på grund af migræne. Migræneanfald kan opdeles i fire faser, men det er ikke sikkert, at du oplever dem allesammen1,2:

1: Varslingsfasen

I forvarslingsfasen (også kaldet ’prodromfasen’) er der fysiologiske forandringer, såsom ændringer i appetit, humør og energi. Den indtræder som regel nogle timer eller dage inden et anfald1,2.

2: Aurafasen

I aurafasen oplever nogle som lever med migræne neurologiske symptomer, såsom flimrende lys og/eller blinde pletter. Eftersom det ikke er alle typer af migræne, der er forbundet med aura, er det ikke alle, der oplever disse symptomer1,2.

3: Anfaldsfasen (Hovedpinefasen)

I anfaldsfasen indtræder migrænehovedpinen, som er en smertefuld, dunkende hovedpine, der typisk opleves i den ene side af hovedet. Hovedpinen er oftest ledsaget af andre symptomer, såsom kvalme og/eller følsomhed over for lys og lyde1,2.

4: Restitutionsfasen

Restitutionsfasen eller ’postdromfasen’ kan vare fra nogle få timer til flere dage efter selve anfaldet. Symptomerne minder om symptomerne i den første fase, men de kan også omfatte ’omvendte symptomer’, såsom sult efter manglende appetit i den første fase1,2.

Hvor kan man få hjælp til sin migræne

Det er vigtigt at få stillet en diagnose, og derfor er det en god idé at bestille en tid hos lægen. Hvis dine symptomer omfatter en eller flere af nedenstående symptomer, kan det være tegn på en mere alvorlig tilstand. Søg omgående læge, hvis du oplever1:

 • Pludseligt indtrædende og meget voldsom hovedpine, som du aldrig har oplevet før

 • Hovedpine med feber, nakkestivhed, forvirring, krampeanfald, dobbeltsyn, svaghed eller følelsesløshed

 • Talebesvær

 • Lammelse eller svaghed i en eller begge arme og/eller den ene side af ansigtet

Selvom du tidligere har haft tilbagevendende hovedpine, skal du kontakte lægen eller skadestuen, hvis dit hovedpinemønster forandrer sig, eller anfaldene pludselig føles anderledes.

Årsager til migræne

Årsager til migræne

Læs mere om nogle af de almindelige årsager til migræne og migræne-trigger.

Migrænetyper

Migrænetyper

Find ud af, hvilken type migræne du har, her.
 

Curated Tags