Evalueringsskjema | Speak Migraine

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Evalueringsskjemaet for uførhet ved migrene beregner i hvor stor grad migrenen forstyrrer hverdagen din og hvor mange dager du har vært borte fra skole, jobb eller sosiale anledninger på grunn av migrene. Tenk på alle migreneanfallene du har hatt de siste tre månedene og svar på spørsmålene nedenfor. Basert på svarene dine får du vite graden av uførhet eller begrenset aktivitet du kan ha på grunn av migrene. Ta med deg resultatet når du skal snakke med legen om hvordan du kan håndtere migrenen bedre.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette verktøyet er kun i opplysningsøyemed. Den er ikke ment å brukes til diagnose av sykdom eller andre tilstander, eller i helbredelse, begrensning, behandling eller forebygning av sykdom
Spørsmål 1 av 5