Symptomer på migrene

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Når er migrenesymptomene noe mer enn vanlig hodepine?

Alle vet at migreneanfall kan være helt forferdelige. Hvis du har migrene selv, vet du så altfor godt hvor vondt og hemmende det kan være. Du vet også at migrene ikke bare er vanlig hodepine.

Hør hvordan andre med migrene opplever symptomene og hvordan det er å leve med migrenesymptomer.

Symptomer på migrene

Pulserende hodepine, følsomhet for lys og lyd, kvalme, oppkast og mangel på overskudd er de vanligste symptomene på migrene.2 Andre symptomer er:1,3

 • Magesmerter
 • Diaré
 • Dårlig balanse og/eller svimmelhet
 • Føle seg veldig varm eller veldig kald
 • Dårlig konsentrasjon
 • Følsomhet for lukter
 • Stivhet i nakken og skuldrene
 • Svette
 • Uklart syn
 • Utmattelse

Det er viktig å merke seg at det også finnes spesifikke symptomer for ulike migrenetyper. Det er viktig å forstå symptomene fordi det er helt avgjørende for å stille riktig diagnose og få riktig behandling.2

Når du forstår symptomene på og årsakene til migrene, er det også enklere å forklare lidelsen for venner, familie og/eller kolleger. Dette er ekstra viktig hvis du føler at du ikke kan være med på spesielle anledninger eller at du ikke er i stand til å delta fullt sosialt eller på jobb på grunn av migrene.

Faser av migrenen

Migrene utvikles vanligvis i tidlig voksen alder,4 og kan være ekstra stressende eller skummelt når symptomene dukker opp i starten. Det kan være enklere å håndtere denne frykten hvis du vet hva som skjer og hva du kan forvente under et anfall.

Migreneanfall kan komme i fire hovedfaser, men det er ikke sikkert du får alle:1,2

1: Forfasen

I forfasen (kalles også «prodromalfasen») kan det oppstå fysiologiske endringer, slik som endret matlyst, humør og energinivå. Denne fasen varer som regel i noen timer eller dager før anfallet kommer

2: Aurafasen

I aurafasen får noen personer nevrologiske symptomer, slik som lysglimt og/eller blinde flekker. Det er ikke alle typer migrene som har aura, og heller ikke alle får symptomer på migrene med aura

3: Hodepinefasen

I smertefasen, eller hodepinefasen, oppstår det en smertefull, pulserende hodepine, som regel på den ene siden av hodet. Dette følges vanligvis av andre migrenesymptomer, slik som kvalme og/eller følsomhet for lyd og lyd

4: Remisjonsfasen

Remisjonsfasen, eller «postdromalfasen», kan vare i noen timer eller flere dager etter at hodepinefasen er over. Symptomene er de samme eller speiler symptomene i forfasen.

Symptomer på migrene med aura

Som nevnt er noen personer innom aurafasen når de har migrene. Det kan høres ut som en merkelig og mystisk hendelse, men «aura» er bare et begrep som brukes til å beskrive en rekke forbigående forvarsler som oppstår før migrene.1 Folk som får dem beskriver ofte symptomer på migrene med aura som:1

 • Synsforstyrrelser, for eksempel lysglimt, sikksakk-mønstre eller blinde flekker
 • Nummenhet eller en prikkende følelse som ofte starter i den ene hånden og beveger seg oppover i armen før den treffer ansiktet
 • Svimmelhet
 • Talevansker
 • Bevisstløshet – selv om dette er sjelden Svekket hørsel eller hørselstap
 • Smerter ved berøring
 • Hallusinasjoner med hørsel og lukt
 • Stiv nakke

Symptomer på migrene med aura varer vanligvis i alt fra fem minutter til en time. Forvarsel på et nært forestående migreneanfall kan også føre til mild migrene eller ingen hodepine i det hele tatt.1

Få hjelp med migrenesymptomene

Det er viktig å få stilt en diagnose på migrene, og derfor er det lurt å snakke med legen om migrenesymptomene. Hvis du har ett eller flere av følgende symptomer, kan det være tegn på en mer alvorlig lidelse. Oppsøk straks legehjelp hvis du har:

 • Plutselig og svært kraftig hodepine som du aldri har opplevd før
 • Hodepine med feber, nakkestivhet, forvirring, anfall, dobbeltsyn, svakhet eller nummenhet
 • Manglende evne til eller vansker med å snakke
 • Lammelse eller svakhet i én eller begge armene og/eller ene siden av ansiktet

Selv om du har hatt tilbakevendende hodepine tidligere, skal du kontakte lege eller akuttmottak hvis hodepinemønsteret endres eller anfallene plutselig føles annerledes.

Referanser

 1. NHS Choices. Migraine symptoms. www.nhs.uk/conditions/migraine/Pages/symptoms.aspx [Sist åpnet: juni 2021]
 2. The Migraine Trust. Symptoms and stages. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/symptoms-and-stages/ [Sist åpnet: juni 2021]
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraines without aura. https://migraine.ie/what-is-a-migraine/#types-of-migraine [Sist åpnet: juni 2021]
 4. NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Sist åpnet: juni 2021]
Curated Tags