Ulike typer migrene

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Du kan få symptomer noen dager før et migreneanfall, slik som endringer i humør, matlyst og energinivå.2 Symptomene du får avhenger ofte av hvilken type migrene du har.

De tre vanligste migrenetypene

La oss starte med de tre vanligste migrenetypene.

1. Migrene uten aura

Migrene uten aura er den vanligste migrenetypen.3 Anfallet oppleves vanligvis som en intens, pulserende hodepine, som regel på den ene siden av hodet, og kan vare i alt fra fire timer til tre dager.3

2. Migrene med aura

Migrene med aura betyr at du kan få aurafasen før du får hodepine.1 Migrene med aura innebærer en rekke nevrologiske symptomer, og kan vare i 5 til 60 minutter i forkant av en hodepine.4 Migrene med aura omfatter en rekke nevrologiske forstyrrelser som blinde flekker, talevansker og svimmelhet.2

3. Migrene med aura uten hodepine

Migrene med aura uten hodepine gir forvarsler på migrene – auraen eller de nevrologiske forstyrrelsene – men du får ikke selve hodepinen.5

Curated Tags

 

Andre migrenetyper gir forskjellige symptomer

4. Kronisk migrene er migrene du har i minst 15 per måned.6

5. Øyemigrene (kalles også retinal migrene eller okulær migrene) er en type migreneanfall der du mister synet eller får synsforstyrrelser i det ene øyet.7

6. Magemigrene er migrene der smerten oppleves i magen i stedet for som hodepine, og gir magesmerter, kvalme og oppkast. Denne typen migrene er mer vanlig hos barn.8

7. Menstruell migrene er forbundet med kvinnens menstruasjonssyklus, og inntreffer som regel noen dager før eller etter mensen.9

8. Migrene med hjernestammeaura (tidligere kalt basilarismigrene) kan forårsake balansesvikt, dobbeltsyn, talevansker og besvimelse.10

9. Hemiplegisk migrene er en sjelden, men alvorlig form for migrene som fører til forbigående lammelse, vanligvis på den ene siden av kroppen. Hos enkelte kan aurasymptomene vare så lenge som i flere uker.11

10. Oftalmisk migrene er en annen sjelden migrenetype der det er en svakhet i øyemuskulaturen. Det rammer spesielt unge mennesker. I tillegg til hodepine forekommer det andre visuelle symptomer som store pupiller, vansker med å bevege øynene og hengende øvre øyelokk.12

11. Vestibulær migrene, også kalt migreneutløst svimmelhet, kan gi balansesymptomer som ørhet og svimmelhet.13

12. Status migrenosus er en type migrene der hodepinesymptomene varer i tre eller flere sammenhengende dager.14 Med denne formen for migrene er det også en risiko for dehydrering og søvnmangel som følge av langvarig smerte og oppkast.4

Når du vet hvilken migrenetype du har, eller i det minste forstår migrenesymptomene, er det enklere for deg og legen å stille nøyaktig diagnose og lage en håndteringsplan for best mulig behandling.

Hvilken migrenetype har du?

Det finnes en rekke ulike migrenetyper, og derfor er det viktig at du får stilt en nøyaktig diagnose hos legen, slik at du kan håndtere migrenen på best mulig måte. Det er viktig at legen får vite om alle symptomene dine og hvordan migrenen påvirker deg.

Migrene deles inn i ulike alvorlighetsgrader basert på hvor mange migrenedager du har i måneden.15

 • Episodisk migrene er en type der du har 1–14 dager med hodepine per måned

 • Høyfrekvent episodisk migrene er en type der du har 8–14 hodepinedager i måneden

 • Kronisk migrene er en type der du har hodepine i minst 15 dager per måned i mer enn tre måneder, og der 8 dager i måneden er preget av migrenesymptomer

En migrenedagbok eller migreneapp kan hjelpe deg med å gjenkjenne symptomene på og triggerne til migrenen, i tillegg til å finne ut hvilken migrenetype du har. Ta med deg dagboken eller appen til legen, så kan dere se gjennom den sammen og finne ut hvordan du kan håndtere migrenen best mulig.

Hvis du allerede har fått stilt en migrenediagnose og er misfornøyd med behandlingen, kan du kontakte legen for å finne ut hvilke andre behandlingsmuligheter du har. Ved behov kan du bestille en oppfølgingstime for å snakke om behandlingen.

Referanser

 1. NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Sist åpnet: juni 2021]
 2. NHS Choices. Migraine Symptoms. Tilgjengelig på: http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Symptoms.aspx [Sist oppdatert: juni 2021]
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraine Without Aura. Tilgjengelig på: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/migraine-without-aura/ [Sist åpnet: juni 2021]
 4. The Migraine Trust. Symptoms and Stages. Tilgjengelig på: https://www.migrainetrust.org/about- migraine/migraine-what-is-it/symptoms-and-stages/ [Sist åpnet: juni 2021]
 5. The Migraine Association of Ireland. Migraine Aura Without Headache. Tilgjengelig på: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/aura-without-headache/ [Sist åpnet: juni 2021]
 6. The Migraine Trust. Chronic Migraine. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/types-of- migraine/chronic-migraine/ [Sist åpnet: juni 2021]
 7. WebMD. Ocular Migraine Basics. Tilgjengelig på: https://www.webmd.boots.com/migraines- headaches/guide/ocular-migraine-basics [Sist åpnet: juni 2021]
 8. WebMD. Abdominal Migraine. Tilgjengelig på: https://www.webmd.boots.com/migraines- headaches/guide/abdominal-migraines [Sist åpnet: juni 2021]
 9. NHS. Migraine Prevention. Tilgjengelig på: http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Sist åpnet: juni 2021]
 10. The Migraine Association of Ireland. Basilar Migraine. Tilgjengelig på: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/basilar-migraine/ [Sist åpnet: juni 2021]
 11. The Migraine Association of Ireland. Hemiplegic Migraine. Tilgjengelig på: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/hemiplegic-migraine/ [Sist åpnet: juni 2021]
 12. The Migraine Association of Ireland. Ophthalmoplegic Migraine. Tilgjengelig på: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/ophthalmoplegic-migraine/ [Sist åpnet: juni 2021]
 13. The Migraine Association of Ireland. Vestibular Migraine. Tilgjengelig på: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/vestibular-migraine/ [Sist åpnet: juni 2021]
 14. WebMD. Status Migrainosus. Tilgjengelig på: https://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/status-migrainosus-symptoms-causes-treatment [Sist åpnet: juni 2021]
 15. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society