Behandling av migrene

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Det første du må gjøre for å håndtere migrenen er å prøve å identifisere og unngå, hvis det lar seg gjøre, migrenetriggere.3

Hvis du lever med migrene, er det veldig viktig å ta sunne livsstilsvalg, slik som å begrense stress, spise sunt og få nok søvn, for å unngå de vanlige triggerne.4 Med en hektisk hverdag er det ikke alltid like enkelt, men ved å ta gunstige grep for å unngå mulige triggere, kan det hende du klarer å redusere antallet migreneanfall og begrense behovet for migrenebehandling.5

Typer legemidler for migrene

Det finnes to kategorier med legemidler for migrene, akutt behandling og forebyggende behandling.6  Legen din kan fortelle deg hvilken som passer best for deg.

Akutt behandling

Disse migrenebehandlingene tas under et migreneanfall for å lindre hodepine og andre symptomer knyttet til migrenen.6

Her er noen eksempler på akutt behandling:7

 • Reseptfrie legemidler

 • Kvalmestillende tabletter

Med akutt behandling kan du få hodepine etter overforbruk av legemiddel, som skjer når den akutte behandlingen du tar blir den egentlige årsaken til videre hodepine gjennom overforbruk.8 Snakk med legen hvis du tror dette gjelder deg.

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling brukes for å stanse migreneanfall før de setter i gang. Disse legemidlene tas regelmessig, også når du ikke har migreneanfall. Forebyggende behandling vil som regel blir vurdert av legen hvis du har mer enn fire migreneanfall i måneden.9

Noen legemidler som brukes til forebygging av migrene, ble utviklet til behandling av andre (ikke-migrene) helselidelser. Eksempler på slike legemidler som nå brukes til å forebygge migrene, er:9

 • Blodtrykkssenkende legemidler

 • Antidepressiva

 • Antiepileptika

 • Injiserbare nevrotoksiner

En kategori migrenebehandlinger som kalles CGRP-hemmere (kalsitonin genrelatert peptid), er utviklet spesielt for å forebygge migrene.10

Alternativ behandling av migrene

Det finnes også behandlinger som forebygger migrene uten bruk av legemidler. Disse kan prøves ut som tilleggsbehandling til legemidler.11 Slike migrenebehandlinger omfatter:11,12

 • Akupunktur

 • Vitaminer og mineraler

 • Nevrostimulerende apparater

Viktige forholdsregler for behandling av migrene

Vær oppmerksom på overforbruk av legemidler til behandling av migrene og hodepine. Selv om det noen ganger er nødvendig å behandle hodepine eller andre smerter med smertestillende, kan regelmessig bruk føre til overforbruk av legemidler til hodepine.8 Overforbruk kan føre til at legemidlet ikke lenger lindrer smerten, men i stedet gir hodepine.8 Hvis du mistenker at dette er tilfellet, bør du snakke med legen om ulike behandlingsmuligheter.

Du skal ikke endre behandlingen av migrene eller slutte med foreskrevne legemidler uten å snakke med legen først. Bruk alltid legemidler som beskrevet

Vær forsiktig med å bruke legemidler hvis du er gravid eller ammer. Diskuter mulighetene dine med legen eller jordmoren så tidlig som mulig i graviditeten.2

Gå gjennom mulighetene regelmessig med legen. Symptomene på migrene kan utvikle seg over tid, så det er viktig at behandlingen tilpasses slike endringer for å sikre at behandlingen fortsatt dekker behovene dine.13 Bruk av migrenedagbok eller en app og regelmessige legetimer er viktig for å håndtere migrenen. Bruk tiden hos legen til å snakke om hvordan du har det, hvordan migrenen påvirker deg, om behandlingen av migrene fungerer og om det er endringer i symptomer eller livsstilen din. På den måten er du sikret best mulig sjanse til å få riktig behandling. Informasjon om hvor kraftige migreneanfallene er og når de kommer, samt hvordan du opplever at behandlingen fungerer, kan hjelpe legen med å tilpasse behandlingen best mulig for deg.

Referanser

 1. NHS Choices. Treatment. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Treatment.aspx [Sist åpnet: juni 2021]
 2. NHS Choices. Migraine – Prevention. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Sist åpnet: juni 2021]
 3. NHS Choices. Causes. https://www.nhs.uk/conditions/migraine/causes/#triggers [Sist åpnet: juni 2021]
 4. The Migraine Trust. What is a trigger? https://www.migrainetrust.org/about-migraine/trigger-factors/what-is-a-trigger/ [Sist åpnet: juni 2021]
 5. The Migraine Trust. Medication. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/treatments/medication/ [Sist åpnet: juni 2021]
 6. Migraine Action. Migraine Treatments and Therapies – Acute Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/acute-treatments/#acute [Sist åpnet: juni 2021]
 7. The Migraine Trust. Medication-overuse headache. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/types-of-migraine/other-headache-disorders/medication-overuse-headache [Sist åpnet: juni 2021]
 8. Migraine action. Migraine Treatments and Therapies – Preventative Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/preventative-treatments/ [Sist åpnet: juni 2021]
 9. Migraine Action. Complementary Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/complementary-treatments/#complemtary [Sist åpnet: juni 2021]
 10. Migraine.com. External Nerve Stimulation Device for Migraine Prevention Receives FDA Approval. https://migraine.com/blog/external-nerve-stimulation-device-for-migraine-prevention-receives-fda-approval/ [Sist åpnet: juni 2021]
 11. The Migraine Trust. Migraine in later life. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/coping-managing/migraine-in-later-life/ [Sist åpnet: juni 2021] 
Curated Tags