Verktøy og ressurser

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Evaluering av migrene

Ta denne testen for å beregne i hvor stor grad migrenen forstyrrer hverdagen din. Resultatet kan hjelpe deg og legen med å forstå hvor ofte du får migreneanfall og hvor kraftige anfallene er.

Evaluering av migrene

Veiledning for hvordan du snakker med legen

Det kan være vanskelig å beskrive for legen nøyaktig hvordan migrenen påvirker deg, og det kan være lett å føle at legen ikke forstår i hvor stor grad den påvirker hverdagen din.
Med veiledningen for hvordan du snakker med legen kan du øve deg på å snakke mer informativt og produktivt om migrenen. Last ned og skriv ut viktige punkter som legen bør få vite om migrenen din og spørsmål du kan stille legen.

Snakke med legen

Appen Brain Twin

Det kan være nyttig å skrive hodepinedagbok for å finne et mønster og se hvilke triggere som utløser migrenen. Brain Twin – Headache Diary er en migreneapp der du kan registrere hvor ofte du får migreneanfall og hvor kraftige anfallene er. Den gir deg dessuten et nøyaktig og lett forståelig sammendrag som du kan ta med til neste legetime.

Google Play  App store

Tool and Resources Spot

Migrenedagbok

Migrenedagbok kan være nyttig for å finne et mønster og se hvilke triggere som utløser migrenen. Ta den gjerne med til legetimen, for den gir et godt utgangspunkt når du skal snakke med legen.

Migrenedagbok

Dine rettigheter på jobb

Hvis du har migrene og vil vite mer om hvilke rettigheter du har på jobb, få en omfattende oversikt over hva du har krav på i forbindelse med evaluering og behandling, ulike alternativer for å fungere på jobb samt økonomiske og medisinske støtteordninger. Dette er også aktuelt for deg med migrene som ønsker å komme tilbake til arbeidsmarkedet.

Migrän på jobbet

Finn en støttegruppe for migrene

Finn ut mer om migrene som lidelse og håndtering av migrene gjennom egne pasientforeninger rundt om i verden. En støttegruppe for migrene kan gi gode råd om hvordan du kan leve med migrene og hvordan du kan snakke om migrene med menneskene rundt deg.


International Headache Society

European Migraine & Headache Alliance

The Migraine Trust

Headache Norway

Finn en støttegruppe for migrene