Slik snakker du med legen om migrene

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hvem bør jeg snakke med om migrene

Hvis du har symptomer på migrene, bør du snakke med en lege.

Symptomene knyttet til migrene forekommer også ofte innen mange andre tilstander og sykdommer, så det er viktig å få hjelp av legen til å utelukke andre tilstander.

Som regel vil personer med symptomer på migrene først oppsøke fastlegen sin.

Hvis du har veldig kraftige symptomer, kan det imidlertid hende du blir henvist til nevrolog eller en hodepinespesialist. Det anbefales vanligvis å få hjelp av en spesialist hvis anfallene blir kraftigere eller hvis du ikke responderer på behandlingen fastlegen foreskrev.1

Når bør du oppsøke lege

Det kan være vanskelig å vite når og hvordan du skal snakke med legen om migrene.

Hvis du har symptomer på migrene som hindrer deg i å utføre daglige aktiviteter som å gå på jobb eller skole, gjøre rent eller trene, er det viktig å oppsøke lege.

Migrene kan ha stor innvirkning på livskvaliteten din.2 Legen kan anbefale metoder som kan hjelpe deg å håndtere symptomene, inkludert behandlingsalternativer, livsstilsendringer og forebyggende behandling.

Hvis du har noen av disse symptomene, bør du imidlertid oppsøke lege øyeblikkelig3:

 • Kraftige symptomer du ikke har hatt tidligere

 • Migrenesymptomer kombinert med feber

 • Svakhet eller ekstrem utmattelse

 • Synsforstyrrelser eller dobbeltsyn

 • Kraftige migrenesymptomer under graviditet

Hvis du eller noen du kjenner har disse symptomene, må dere oppsøke lege siden de kan være tegn på mer alvorlige tilstander.

Tips til hvordan du snakker med legen om migrene

Tips til hvordan du snakker med legen om migrene Når du snakker med legen om migrene, kan det lønne seg å være godt forberedt slik at du kan få best mulig behandling.

Her er noen tips til hvordan du forbereder deg til å snakke med legen.

Skriv migrenedagbok

Mange synes det er nyttig å skrive migrenedagbok i forkant av legetimen.

Du kan bruke migrenedagboken til å notere opplysninger om migreneanfallene. Du kan skrive ned dato og klokkeslett for migreneanfallet, hvilke symptomer du hadde, hvor lenge anfallet varte og hvilke triggere som utløste det. Du kan også bruke en app som registrerer hodepine og migrene til å følge med på symptomene digitalt. Du finner migrenedagbøker under Verktøy og ressurser.

Evaluer migrenens påvirkning

Det kan være nyttig å fylle ut evalueringsskjemaet for uførhet ved migrene (MIDAS – Migraine Disability Assessment) for å få en oversikt over i hvor stor grad livet ditt påvirkes og hvor ufør du er som følge av migrene. Spørreskjemaet beregner også hvor mange dager du har migrene og er begrenset i aktiviteter på jobb, skole og hjemme.

Du kan bruke resultatet fra MIDAS-skjemaet når du skal snakke med legen om hva du kan gjøre for å redusere migrenens påvirkning, slik som ulike behandlingsalternativer og hvordan du kan håndtere migrenen.

Gi detaljerte opplysninger om migrenesymptomene

Under legetimen vil kanskje legen spørre deg om du har noen av de vanlige migrenesymptomene.4

Det er viktig å oppgi mest mulig detaljer om hvilke symptomer du har i hverdagen og under migreneanfall, slik at det er enklere for legen å forstå lidelsen din.

Dette kan være:

 • Ensidig (unilateral) hodepine

 • Hodepine som forverres ved aktivitet

 • Pulserende smerte

 • Stikkende smerte

 • Kvalme

 • Oppkast

 • Følsomhet for lys (lysskyhet)

 • Følsomhet for lyd (lydfobi)

Vanligvis vil legen også spørre om hvor kraftige symptomene er, for eksempel:

 • Hvor lenge har du hatt disse symptomene

 • Hvor ofte har du kraftig hodepine

 • Hva gjør hodepinen verre

 • Hvilke triggere utløser kraftig hodepine

 • Hvilke behandlinger har du prøvd og hvor effektive var disse

Migrene er svært individuelt og migrenesymptomer oppleves også ulikt fra person til person. Jo flere detaljer du kan gi legen om migrenen din, desto bedre kan legen forstå hvordan du har det.

Skriv ned spørsmål du har

Mange leger liker at pasienten stiller spørsmål om migrene slik at de kan hjelpe deg med å håndtere lidelsen bedre.

Det kan være lurt å spørre legen om hvilke behandlingsmuligheter som finnes for deg, om det er noen livsstilsendringer legen kan anbefale og hva du kan bidra med som gjør det enklere å stille riktig diagnose.

Hvis du gruer deg til å snakke med legen om migrene, kan du forberede spørsmålene på forhånd. Før legetimen bør du tenke gjennom hvilke spørsmål du ønsker å stille. Det er lurt å skrive dem ned slik at du kan stille dem når du er hos legen.

Du kan også bruke en veiledning for hvordan du snakker med legen.

Slik snakker du med legen om migrene

Mange med migrene oppsøker ikke legehjelp. Dermed har de heller ikke tilgang til reseptpliktige legemidler for å behandle migrenen.5

Selv om det kan være vanskelig å vite hvordan du skal snakke med legen om migrene, er det viktig å få profesjonell hjelp til å håndtere symptomene og redusere påvirkningen som migrenen har på livet ditt.

Det kan hjelpe mye å være godt forberedt til legetimen. Hvis du kan beskrive symptomene og hvordan du har det så detaljert som mulig, kan legen evaluere tilstanden din mer nøyaktig og anbefale den behandlingen som er best for deg.

Referanser

 1. The Migraine Trust. Visiting your GP. https://migrainetrust.org/live-with-migraine/healthcare/visiting-your-gp/ [Sist åpnet: juli 2021]
 2. Lipton, RB et al. Migraine Headache Disability and Health-Related Quality-of-life: A Population-Based Case-Control Study from England. Cephalagia 2003; 23(6): 441-50.
 3. American Migraine Foundation. When to Go to the Emergency Room for a Headache or Migraine. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/when-to-go-to-the-er-for-headache-migraine/ [Sist åpnet: juli 2021]
 4. Kelman, L. Migraine Changes with Age: IMPACT on Migraine Classification. 2006 46: 1161-1171.
 5. Radtke, A. & Neuhauser, H. Prevalence and Burden of Headache and Migraine in Germany. Headache 2009; 49: 79-89.
Curated Tags