Frågeformulär | Speak Migraine

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Om migräntestet

Med det här frågeformuläret för bedömning av funktionsnedsättning kan du göra en uppskattning av hur mycket dina migränbesvär hindrar dig i ditt dagliga liv, och även hur många dagar du har gått miste om pga migrän när det gäller skola, arbete eller umgänge. Tänk på alla migränanfall du haft under de tre senaste månaderna och besvara frågorna nedan. Baserat på dina svar kommer du att få reda på hur stor graden av funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning är till följd av din migrän. Ta med dig ditt resultat när du pratar med din läkare om hur du bättre kan hantera din migrän.

Ansvarsfrihet: Informationen i det här verktyget är endast för utbildningsändamål. Det är inte avsett att användas vid diagnos av sjukdom eller andra tillstånd, eller vid bot, begränsning, behandling eller förebyggande av sjukdom.
Fråga 1 av 5