Olika typer av migrän

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Du kan få symptom några dagar innan ett migränanfall, som förändringar i humör, aptit och energinivåer.2 De symptom du kan uppleva beror ofta på vilken typ av migrän du har.

De tre vanligaste migräntyperna

Vi börjar med de tre vanligaste migräntyperna.

1: Migrän utan aura

Migrän utan aura är den vanligaste typen av migrän.3 Ett anfall uppfattas vanligtvis som en intensiv och pulserande huvudvärk, vanligen på ena sidan av huvudet, som varar någonstans mellan fyra timmar och tre dagar.3

2: Migrän med aura

Migrän med aura innebär att du kan uppleva aurafasen innan du får huvudvärk.1 Migränaura innehåller ett brett spektrum av neurologiska symptom och kan variera från 5 till 60 minutes innan huvudvärken sätter in.4 Migränaura är en uppsättning av neurologiska störningar, som blinda fläckar, sluddrigt tal och yrsel.2

3: Migränaura utan huvudvärk

Migränaura utan huvudvärk visar varningsignaler på migrän – som aura eller neurologiska störningar – men själva huvudvärken uteblir.5

Curated Tags
Migraine types

Andra migräntyper har andra symptom

4. Kronisk migrän är när man upplever huvudvärk i 15 dagar eller flera per månad.6

5. Retinal migrän (även kallad okulär- eller ögonmigrän) är en typ av migränanfall där du tillfälligt förlorar synen eller upplever störningar i ett öga.7

6. Magmigrän är migrän där smärtan upplevs i buken istället för som huvudvärk och orsakar magont, illamående och kräkningar. Denna typ av migrän är vanligare hos barn.8

7. Menstruell migrän är kopplad till kvinnans menstruationscykel och uppträder vanligtvis inom några dagar före och efter en menstruationsperiod.9

8. Migrän med hjärnstamsaura (tidigare känd som basilar migrän) kan orsaka förlust av balans, dubbelseende, svårighet att prata och svimning.10

9. Hemiplegisk migrän är en sällsynt men svår form av migrän som orsakar tillfällig förlamning, vanligtvis i ena sidan av kroppen. För vissa människor kan aura-symptomen vara så länge som några veckor.11

10. Oftalmisk migrän (även kallad ögonmigrän) är en annan ovanlig typ av migrän där ögats muskler försvagas. Det påverkar särskilt ungdomar. Förutom huvudvärk upplevs visuella symptom som en utvidgning av pupillerna, problem med att röra ögonen och hängande övre ögonlock.12

11. Vestibulär migrän, även kallad migränrelaterad vertigo, kan orsaka destabiliserande symptom som yrsel och svindel.13

12. Status migränosus är en typ av migrän där huvudvärkssymptom varar i tre eller flera dagar. Med denna form av migrän finns det också risk för uttorkning och sömnstörning till följd av långvarig smärta och kräkningar.14

Att veta vilken typ av migrän du har, eller åtminstone förstår migränsymptomen du upplever, kan hjälpa dig och din läkare att ställa rätt diagnos samt upprätta en bättre handlingsplan för att du ska få bästa möjliga vård.

Är all migrän samma sak?

Professor Sabina Brennan, en psykolog fån Trinity College i Dublin som specialiserat sig på hjärnhälsa, förklarar de olika typerna av migrän och ger mer detaljerad information om symptomen på migrän med och utan aura.

Vilken typ av migrän har du?

Eftersom det finns så många olika typer av migrän är det viktigt att du får rätt diagnos av din läkare, så att du kan hantera din migrän på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att din läkare känner till alla dina symptom och förstår hur mycket din migrän påverkar ditt liv. Migrän delas in i olika svårighetsgrader som baseras på hur många huvudvärksdagar man har per månad.15

 • Episodisk migrän kallas den typ av migrän då man upplever 1–14 huvudvärksdagar per månad
 • Högfrekvent episodisk migrän är en typ av migrän när man upplever 8–14 huvudvärksdagar per månad
 • Kronisk migrän är den typ av migrän då man har huvudvärk i 15 dagar eller flera per månad i mer än tre månader, varav 8 dagar i månaden karakteriseras av migränsymptom

En migrändagbok kan hjälpa dig att upptäcka dina migränsymptom och triggers samt att identifiera din migräntyp. Ta med dig dagboken när du går till läkaren, så att ni tillsammans kan gå igenom dina anteckningar och hitta den bästa planen för att hantera din migrän.

Om du redan nu vet att du har migrän och inte är nöjd med din nuvarande migränbehandling, kan du kontakta din läkare för att få mer information om olika behandlingsalternativ. Vid behov kan du boka in ett besök för ett uppföljningssamtal om din nuvarande behandling.

Referenser

 1. NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Last accessed: June 2021]
 2. NHS Choices. Migraine Symptoms. Available at: http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Symptoms.aspx [Last updated: June 2021]
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraine Without Aura. Available at: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/migraine-without-aura/ [Last accessed: June 2021]
 4. The Migraine Trust. Symptoms and Stages. Available at: https://www.migrainetrust.org/about- migraine/migraine-what-is-it/symptoms-and-stages/ [Last accessed: June 2021]
 5. The Migraine Association of Ireland. Migraine Aura Without Headache. Available at: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/aura-without-headache/ [Last accessed: June 2021]
 6. The Migraine Trust. Chronic Migraine. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/types-of- migraine/chronic-migraine/ [Last accessed: June 2021]
 7. WebMD. Ocular Migraine Basics. Available at: https://www.webmd.boots.com/migraines- headaches/guide/ocular-migraine-basics [Last accessed: June 2021]
 8. WebMD. Abdominal Migraine. Available at: https://www.webmd.boots.com/migraines- headaches/guide/abdominal-migraines [Last accessed: June 2021]
 9. NHS. Migraine Prevention. Available at: http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Last accessed: June 2021]
 10. The Migraine Association of Ireland. Basilar Migraine. Available at: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/basilar-migraine/ [Last accessed: June 2021]
 11. The Migraine Association of Ireland. Hemiplegic Migraine. Available at: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/hemiplegic-migraine/ [Last accessed: June 2021]
 12. The Migraine Association of Ireland. Ophthalmoplegic Migraine. Available at: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/ophthalmoplegic-migraine/ [Last accessed: June 2021]
 13. The Migraine Association of Ireland. Vestibular Migraine. Available at: http://www.migraine.ie/types-of-migraine/vestibular-migraine/ [Last accessed: June 2021]
 14. WebMD. Status Migrainosus. Available at: https://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/status-migrainosus-symptoms-causes-treatment [Last accessed: June 2021]
 15. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society