Hjälpmedel och resurser

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Testa dina migränbesvär

Gör det här testet för att uppskatta hur mycket dina migränbesvär hindrar dig i ditt dagliga liv. Resultatet kan hjälpa dig och din läkare att förstå hur ofta du har migränanfall och hur svåra de är.

Evaluering av migrene

Samtalsguide för läkarbesök

Det kan vara svårt att förklara för läkaren exakt hur din migrän påverkar dig, en samtalsguide kan då vara till hjälp  för att få till ett produktiv samtal kring din migrän. Ladda ner och skriv ner det viktigaste som läkaren behöver veta om din migrän och det som du skulle kunna fråga din läkare om för att hitta de bästa alternativen för just dig och din behandling.

Veiledning for hvordan du snakker med legen

Migrändagbok

En migrändagbok kan vara till hjälp för att hitta mönster i vardagen och uptäcka vad som triggar din migrän. Dagboken ger dig också ett bra underlag kring din migrän som du kan ta med dig vid dina läkarbesök.

Ladda ner

Migraine dairy

Dina rättigheter på jobbet

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver särskilt stöd för att du ska kunna arbeta så kan du eller din arbetsgivare få ett "arbetsbidrag" av försäkringskassan. Med ett särskilt högriskskydd kan din arbetsgivare också få ersättning för sina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder, eller riskerar att vara sjuk ofta. Här kan du utforska de rättigheter och skydd du har på jobbet när du har migrän.

Särskilt högriskskydd  Arbetsbidrag

Migrän på jobbet

Hitta en patientförening

Lär dig mer om migrän som sjukdom, och läs mer kring migränhantering med hjälp av patienträttsgrupper runt om i världen. En patientförening kan ge råd kring att leva med migrän, och agera stöd för att hjälpa dig att prata om din migrän med människor runt omkring dig.


International Headache Society

European Migraine & Headache Alliance

Migraine Trust

Huvudvärksförbundet

Hjärnfonden