Om migrän

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

What is a migraine teaser big

Vad är migrän?

Migrän är kraftig huvudvärk som ofta åtföljs av illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Ta reda på mer om diagnosen migrän och hur du kan få hjälp.

Migraine symptoms Teaser big

Migränsymptom

Migränsymptom kan vara lika unika som dem som är drabbade av migrän. Läs mer om migränsymptom och olika migränfaser.

Migrän – orsaker och triggers

Man vet inte fullt ut vad de bakomliggande orsakerna till migrän är eller vad som triggar anfall, dessutom är upplevelserna av både triggers och symtom unika för varje person. Läs mer om vanliga migränorsaker och triggers.

Läs mer

Migraine causes and triggers teaser

Olika typer av migrän

Det är viktigt att känna till vilka olika typer av migrän som finns för att få bästa möjliga vård. Läs mer om 12 typer av migrän som är bra att känna till.

Läs mer

Migraine types teaser

Migränbehandling

Läs om migränbehandling, inklusive förebyggande medicin, alternativa behandlingar och andra metoder för att hantera migrän.

Läs mer

Migraine treatment teaser

Vanliga frågor och svar kring migrän

Få svar på några av de vanligaste frågorna om migrän, t.ex. vad migrän är, hur man förebygger migrän m.m.

Läs mer

Migraine Frequently Asked Questions teaser