Migränsymptom

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

När är migränsymptomen mer än huvudvärk?

Alla migränanfall kan vara riktigt hemska. Om du lever med migrän är du alltför medveten om hur smärtsamt och lamslående ett migränanfall kan vara. Du vet också att din migrän inte bara är huvudvärk.

Lyssna på hur andra personer med migrän upplever sina symptom och hur det är att leva med migränsymptom.

Migränsymptom

Pulserande huvudvärk, känslighet för ljus och ljud, illamående, kräkningar och brist på energi (letargi) är de vanligaste migränsymptomen.2 Andra symptom på migrän kan vara:1, 3

 • buksmärtor
 • diarré
 • balansstörningar och/eller yrsel
 • att man känner sig väldigt varm eller kall
 • svårigheter att koncentrera sig
 • luktkänslighet
 • stelhet i nacke och axlar
 • svettningar
 • att man ser suddigt
 • trötthet

Det är värt att notera att det också finns andra symptom som är specifika för olika typer av migrän. Det är viktigt att förstå dina symptom eftersom det är nödvändigt för att få rätt diagnos och behandling.2

Att förstå migränsymptomen och orsaker till din migrän gör också att du lättare kan förklara sjukdomen för vänner, familj och/eller arbetskamrater. Det här är mycket viktigt om du känner att du går miste om särskilda tillfällen eller om sociala och arbetsmässiga åtaganden blir lidande på grund av din migrän.

Migränens olika faser

Migrän tenderar att utvecklas i det tidiga vuxenlivet4 och kan vara särskilt oroväckande eller skrämmande när symptomen börjar. Att veta vad som händer och vad du kan förvänta dig under ett migränanfall kan hjälpa dig att hantera rädslan. Migränanfallen kan komma i fyra nyckelfaser, även om du kanske inte upplever allihop:1, 2

1: Förvarning

Förvarning (eller "prodromalfasen") upplevs av en person som lever med migrän som fysioligiska förändringar som förändrad aptit, humör och energi. Detta sker vanligtvis i några timmar till dagar före ett migränanfall

2: Aurafasen

Vid aurafasen kan vissa uppleva neurologiska symptom som blinkande ljus och/eller blinda fläckar. Alla migräntyper har inte en aura och det är inte alla som få aurasymptom

3: Huvudvärksfasen

Huvudvärkfasen eller den huvudsakliga migränanfallsfasen kommer med en smärtsam pulserande huvudvärk, främst på ena sidan av huvudet. Denna åtföljs vanligtvis av andra migränsymptom som illamående och/eller ljus- och ljudkänslighet

4: Återhämtningsfasen

Återhämtningsfasen eller "postdromalfasen" kan vara från några timmar upp till flera dagar efter att den huvudsakliga migränanfallsfasen är slut. Symptomen liknar eller speglar dem som upplevdes i den första migränanfallsfasen 

Aurasymptom

Som tidigare nämnts kan vissa uppleva en aurafas när de har migrän. Det kan låta som en konstig och mystisk händelse, men "aura" är helt enkelt en term som används för att beskriva en rad tillfälliga varningssymptom som uppträder innan ett migränanfall.1 Människor som upplever dem beskriver ofta symptomen på en migränaura som:1

 • Visuella störningar – till exempel blinkande ljus, sicksack-mönster eller blinda fläckar
 • Domningar eller en stickande känsla som nålar – det börjar vanligen i ena handen och rör sig upp i armen innan den påverkar ansiktet
 • Yrsel
 • Svårt att prata
 • Medvetandeförlust – även om detta är sällsynt
 • Nedsatt eller förlust av hörsel
 • Smärta vid beröring
 • Hörsel- och dofthallucinationer
 • Nackstyvhet

Aurasymptomen varar vanligtvis någonstans mellan några minuter upp till en timme. Även om aurasymptomen ofta är en varningssignal om ett överhängande migränanfall kan de också leda till mild migrän eller ingen huvudvärk alls.1

Sök hjälp för dina migränsymptom

Det är viktigt att få en diagnos vid migrän, för att kunna få rätt hjälp, och därför är det en bra idé att prata med din läkare om dina migränsymptom. Om du har en eller flera av följande symptom kan det vara ett tecken på allvarlig sjukdom. Sök läkarvård omedelbart om du upplever:

 • Ett plötsligt anfall av mycket våldsam huvudvärk av ett slag som du aldrig tidigare upplevt
 • Huvudvärk med feber, nackstyvhet, förvirring, kramper, dubbelseende, svaghet eller domningar
 • Oförmåga eller svårigheter att prata
 • Förlamning eller svaghet i en eller båda armarna och/eller på ena sidan av ansiktet

Även om du tidigare haft återkommande huvudvärk bör du uppsöka läkare eller akutmottagning om ditt huvudvärksmönster förändras eller om anfallen plötsligt känns annorlunda.

Referenser

 1. NHSChoices.Migrainesymptoms.www.nhs.uk/conditions/migraine/Pages/symptoms.aspx [Last accessed: June 2021]
 2. The Migraine Trust. Symptoms and stages.https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/symptoms-and-stages/ [Last accessed: June 2021]
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraines without aura. https://migraine.ie/what-is-a-migraine/#types-of-migraine [Last accessed: June 2021]
 4. NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Last accessed: June 2021]
Curated Tags