Hur du pratar med din läkare om migrän

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vem du ska prata med om din migrän

Om du upplever migränsymptom är det en bra idé att prata med sjukvårdspersonal.

De symptom som hör ihop med migrän är också vanliga i samband med många andra störningar och sjukdomar. Därför är det viktigt att få professionell läkarvård för att kunna utesluta andra sjukdomar. Personer som upplever migränsymptom kommer vanligtvis att gå till en primärvårdsläkare.

Om dina symptom är väldigt svåra kan du dock bli hänvisad till en neurolog eller huvudvärksspecialist. Speciallistvård rekommenderas vanligen om dina anfall förvärras eller om du inte svarar på behandlingen som ordinerats av din allmänläkare.1

När ska man söka läkarvård?

Det kan vara svårt att veta när och hur du ska prata med läkare om din migrän.Om du upplever migränsymptom som gör att du inte klarar av att utföra dagliga aktiviteter som att gå till jobbet eller skolan, städa eller träna, är det viktigt att söka läkarvård.

Migrän kan allvarligt påverka din livskvalitet.2 Din läkare kan hjälpa dig med rådgivning kring metoder för att hantera dina symptom, samt behandlingsalternativ, förändringar i din livsstil och förebyggande medel.

Alternativt behöver du, om du upplever någon av dessa symptom, omedelbar läkarvård:3

 • Svåra symptoms som är nya för dig
 • Migränsymptom i samband med feber
 • Svaghet och extrem trötthet
 • Förlust av synförmågan eller dubbelseende
 • Svåra migränsymptom under graviditet

Om du eller någon du känner upplever dessa symptom kan det vara tecken på allvarligare sjukdom och då måste du söka hjälp.

Tips på hur du pratar med läkare om migrän

När du pratar med din läkare om migrän, kan det vara till hjälp att vara förberedd för att få ut mesta möjliga av ditt besök.

Här finns några tips som kan hjälpa dig att förbereda dig inför samtalet med din läkare.

Skriv migrändagbok

Många upplever det värdefullt att föra dagbok för att förbereda sig inför samtalet med läkaren.

En migrändagbok kan användas för att skriva ner uppgifter kring dina migränanfall. Du kan anteckna dag och tid för migränanfallet, vilka symptom du fick, hur länge anfallet varade och även vilka triggers som förekom. Du kan också använda en app för att spåra din huvudvärk eller migrän och som hjälper dig att få en digital överblick över dina symptom  Du hittar en migrändagbok tillgänglig för dig i avsnittet Hjälpmedel och resurser.

Testa hur din migrän påverkar dig

Att göra migräntestet MIDAS (Migraine Disability Assessment Scale) kan hjälpa dig att få en uppfattning om hur mycket ditt liv har påverkats av migrän eller hur stor funktionsnedsättning du har på grund av migrän. I frågeformuläret räknar du ut hur många dagar du har migrän och som du upplever att din migrän begränsar dig i dina aktiviteter på jobbet eller i skolan och hemma.

Du kan använda resultatet av migräntestet MIDAS när du pratar med läkaren om vad du kan göra för att minska effekterna av din migrän, som olika behandlingsalternativ och sätt att hantera migrän

Lämna uppgifter om dina migränsymptom

Under besöket kan läkaren komma att fråga om och hur du upplevt några av de vanliga migränsymptomen.4

Det är då värdefullt att kunna ge så mycket information som möjligt om dina dagliga symptom och de symptom du får under dina migränanfall, som kan hjälpa läkaren att få en bättre förståelse för hur du upplever ditt tillstånd.

Detta kan inbegripa:

 • Ensidig huvudvärk
 • Huvudvärk som blir värre under aktivitet
 • Pulserande smärta
 • Huggande smärta
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Ljuskänslighet (photophobia)
 • Ljudkänslighet (phonophobia)

Vanligtvis kommer du också att få svara på frågor om hur svåra dina symptom är, t.ex.: 

 • Hur länge du har haft symptom
 • Hur ofta du har haft svår huvudvärk
 • Vad som förvärrrar din huvudvärk
 • Vilka triggers som ger dig svår huvudvärk
 • Vilka behandlingar du provat och hur  effektiva du upplevt att de har varit

Migrän är mycket individuell och upplevelserna kring migrän varierar stort från person till person. Ju fler detaljerade uppgifter du kan lämna om dina egna upplevelser till läkaren, desto lättare blir det för din läkare att förstå vad du går igenom.

Skriv ner dina frågor

Många läkare uppskattar när patienterna ställer frågor om migrän, så att de kan hjälpa dig att hantera din migrän på ett bättre sätt.

Det kan vara till hjälp för dig att fråga om vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för dig, om läkaren har några förslag på förändringar i din livsstil som du kan göra för att underlätta din diagnos.

Om du är nervös för vad du ska prata med läkaren om när det gäller din migrän, är det bra att förbereda frågor i förväg. Innan du går på läkarbesöket kan du fundera på vilka frågor du har, som du vill ha svar på. Det är bra att skriva ner dina frågor så att du kan ta hjälp av dem när du är hos läkaren.

Du kan också ta hjälp av en samtalsguide för läkarbesök.

Hur du pratar med din läkare om migrän

Många personer som lider av migrän söker inte läkarvård. Detta innebär att de inte får tillgång till receptbelagd medicin för behandling av migrän.5

Även om det kan vara svårt att veta hur man pratar med en läkare om sin migrän, är det viktigt att du får professionell hjälp att hantera dina symptom och minska de effekter migrän har på ditt liv.

Att vara förberedd inför ditt besök kan hjälpa dig mycket. Om du kan ge detaljerad information om dina migränsymptom och dina upplevelser kring migrän kan din läkare göra en mer noggrann bedömning av ditt tillstånd och ge dig råd om vilken behandlingsform som är bäst.

Referenser

 1. Migraine Trust. Visiting your GP. https://migrainetrust.org/live-with-migraine/healthcare/visiting-your-gp/ [Senast använd i juli 2021]
 2. Lipton, RB et al. Migraine Headache Disability and Health-Related Quality-of-life: A Population-Based Case-Control Study from England. Cephalagia 2003; 23(6): 441-50.
 3. American Migraine Foundation. When to Go to the Emergency Room for a Headache or Migraine. https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/when-to-go-to-the-er-for-headache-migraine/ [Senast använd i juli 2021]
 4. Kelman, L. Migraine Changes with Age: IMPACT on Migraine Classification. 2006 46: 1161-1171.
 5. Radtke, A. & Neuhauser, H. Prevalence and Burden of Headache and Migraine in Germany. Headache 2009; 49: 79-89.
Curated Tags