Migränbehandling

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hur du hanterar din migränbehandling

Första steget när det gäller migränbehandling är att försöka identifiera och undvika dina migräntriggers.2

Om du lever med migrän är det bra att välja en hälsosam livsstil, som att begränsa stress, äta bra och få tillräckligt med sömn för att undvika vanliga triggers.3 Om du har ett stressigt liv är detta inte alltid lätt, men genom att vidta positiva åtgärder för att undvika potentiella triggers kanske du kan minska antalet migränanfall och begränsa behovet av migränbehandling.4

Olika typer av migränmedicin

Det finns två grupper av migränmedicin.5 Din läkare kan tala om vilken som är bäst för dig:

 • Akut migränbehandling 
 • Förebyggande migränbehandling

Akuta migränbehandlingar

Dessa migränbehandlingar tas under ett migränanfall för att lindra huvudvärk och andra symptom som hör samman med din migrän.5 Några exempel på akut migränbehandling är:6

 • Smärtstillande läkemedel, receptbelagda eller receptfria
 • Tabletter mot illamående

Vid akutbehandling av migrän kan du få huvudvärk till följd av läkemedelsöveranvändning, vilket sker när den akuta migränbehandlingen på grund av överanvändning orsakar ytterligare huvudvärk.7 Tala med din läkare om du tror att det här gäller dig.

Förebyggande migränbehandlingar

För att förhindra migränanfall innan de börjar, används förebyggande migränbehandlingar. Dessa läkemedel tas regelbundet, också när du inte upplever ett migränanfall. Vanligtvis kommer din läkare att överväga en förebyggande behandling om du har mer än fyra migränanfall i månaden.8

Vissa läkemedel som används för att förebygga migrän har utvecklats för behandling av andra (icke migränrelaterade) tillstånd. Några exempel på sådana läkemedel som nu används som förebyggande migränbehandling är:9

 • Blodtryckssänkande medicin
 • Antidepressiva läkemedel
 • Antiepileptisk medicin
 • Injicerbara neurotoxiner

Det finns en typ av migränbehandlingar som blockerar en så kallad kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) och som utvecklats specifikt för att förebygga migrän.12

Alternativ migränbehandling

Det finns också icke medicinska metoder för att förebygga migrän. Dessa kan användas som en kompletterande terapi tillsammans med medicinering.9 Sådana migränbehandlingar är exempelvis:9,10

 • Akupunktur
 • Vitaminer och mineraler
 • Neurostimulatoranordningar

Viktiga behandlingssäkerhetsåtgärder

Var uppmärksam på läkemedelsöveranvändning vid behandling av migrän och huvudvärk. Även om smärtstillande läkemedel ibland är ett viktigt sätt att behandla huvudvärk eller annan smärta, kan regelbunden användning leda till huvudvärk på grund av läkemedelsöveranvändning.

Överanvändning kan också orsaka att att ditt läkemedel slutar lindra smärta och istället orsakar huvudvärk.7 Om du misstänker att det är fallet, diskutera dina alternativ med din läkare.

Gör inte förändringar i din migränbehandling och sluta inte ta dina ordinerade läkemedel utan att först rådfråga din läkare. Ta alltid dina läkemedel enligt instruktionerna.

Var försiktig med att ta medicin om du är gravid eller ammar. Diskutera dina alternativ med din läkare eller barnmorska så tidigt som möjligt.1

Gå på regelbundna läkarundersökningar. Dina migränsymptom kan utvecklas med tiden, därför är det viktigt att din migränbehandling anpassas efter dessa förändringar för att säkerställa att din behandling hela tiden motsvarar dina behov.11 Att föra migrändagbok och att kunna hålla din läkare informerad genom regelbundna besök är viktigt för att hantera din migrän. Använd tiden med din läkare för att tala om hur du känner dig, hur din migrän påverkar dig, om migränbehandlingen fungerar och eventuella förändringar i dina migränsymptom eller din livsstil. På så sätt maximerar du dina möjligheter att få rätt vård och behandling. Faktorer som svårighetsgraden och tidpunkten för dina migränanfall, liksom information om hur du tycker att din behandling fungerar, kan hjälpa din läkare att skräddarsy den migränbehandling som passar dig bäst.

Referenser

 
 1. NHS Choices. Treatment. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Treatment.aspx [Last accessed: June 2021]
 2. NHS Choices. Migraine – Prevention. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Last accessed: June 2021]
 3. NHS Choices. Causes. https://www.nhs.uk/conditions/migraine/causes/#triggers [Last accessed: June 2021]
 4. The Migraine Trust. What is a trigger? https://www.migrainetrust.org/about-migraine/trigger-factors/what-is-a-trigger/ [Last accessed: June 2021]
 5. The Migraine Trust. Medication. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/treatments/medication/ [Last accessed: June 2021]
 6. Migraine Action. Migraine Treatments and Therapies – Acute Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/acute-treatments/#acute [Last accessed: June 2021]
 7. The Migraine Trust. Medication-overuse headache. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/types-of-migraine/other-headache-disorders/medication-overuse-headache [Last accessed: June 2021]
 8. Janusinfo. https://www.janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/neurologiskasjukdomar/neurologiskasjukdomar/anvandanfallsforebyggandebehandlinghosmigranpatientermedtreellerflerbehandlingskravandeanfallpermanad.5.3daa1b3d160c00a26d2339b.html [Last accessed: June 2021]
 9. Migraine Action. Complementary Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/complementary-treatments/#complemtary [Last accessed: June 2021]
 10. Migraine.com. External Nerve Stimulation Device for Migraine Prevention Receives FDA Approval. https://migraine.com/blog/external-nerve-stimulation-device-for-migraine-prevention-receives-fda-approval/ [Last accessed: June 2021]
 11. The Migraine Trust. Migraine in later life. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/coping-managing/migraine-in-later-life/ [Last accessed: June 2021]
 12. Russo AF. Calcitonin gene-related peptide (CGRP): a new target for migraine. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:533-552
Curated Tags