Speak your migraine

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Tala om din migrän

Det är svårt att leva med migrän, och ibland är det ännu svårare att prata om, särskilt med dem som aldrig har upplevt ett migränanfall. Ta en titt på våra hjälpmedel och resurser för att få bättre insikter i hur du kan prata om din migrän med vänner, familj och arbetskamrater. Upptäck din röst och se till att du får den vård och det stöd du behöver.

Håndtere migrene

Migränhantering

Att uppleva ett migränanfall kan vara skrämmande, men med hjälp av din läkare kan du hitta sätt att hantera livet med migrän. Även om det i dagsläget inte finns någon medicin som förebygger grundorsakerna till migrän, så finns kan det finnas sätt att att undvika eller lindra själva migränanfallen.

Läs mer

Leve med migrene

Leva med migrän

Migrän kan påverka alla aspekter av livet, men det finns sätt att underlätta livet med migrän.

Om migrene

Om migrän

Få en överblick över vad migrän är, hur den påverkar dig och vilka olika behandlingsalternativ som finns.

Det här är deras berättelser – vad är din?

Migrän kan ha stor inverkan på hur du lever ditt liv och interagerar med människor i din närhet. Det kan vara frustrerande att inte kunna delta i aktiviteter på grund av något som är bortom din kontroll, men du är inte ensam – här kan du lyssna på andras upplevelser kring migrän i vardagen.

Önskar du mer information om migränbehandling?

Personer som har recept på Novartis migränmedicin kan få mer information om hur medicinen tas på bästa sätt och annat stödmaterial för sin migränbehandling. Logga in med EU-koden på din medicinförpackning för att få veta mer.

Login spot

Hjälpmedel och resurser

Få tillgång till test, nedladdningsbara verktyg och andra resurser som kan hjälpa dig att få en överblick över dina migränanfall och undersöka hur din migrän påverkar ditt liv.

Hjälpmedel för dig med migrän