Tidigare utbildningar | Speak Migraine

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Här finner du inspelade föreläsningar och presentationer från tidigare kurstillfällen.

Digitalt, 14 oktober 2020

Erfarenheter från intervention stresshantering i grupp med Birgitta Helmerson

Att leva med migrän - ickemedicinska behandlingsstrategier med Emma Varkey

Migrän då och nu - ett historiskt perspektiv med Cecilia Adelöw