Nästa utbildningstillfälle | Speak Migraine

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Här kommer du kunna se information om och anmäla dig till nästa utbildningstillfälle.

Den här kursen vänder sig till dig som har migrän och som behandlas med Aimovig. Kursen är ett komplement till den information och utbildning du får från sjuksköterskor och läkare.

Föreläsarna är alla specialister inom sina områden och kurstillfället är till för att du ska få en djupare förståelse kring Migrän, samt råd och tips för att du ska kunna underlätta din vardag. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som har Migrän.

Observera att vi inte kommer att besvara frågor kring enskilda behandlingar eller biverkningar under kursen. Dessa frågor ska ställas till din behandlande sjuksköterska eller läkare. För att kunna anmäla dig på länken krävs det att du anger den EU kod som finns på din Aimovigförpackning.

Denna inbjudan tillhandahålls av vårdpersonal och ges till personer som behandlas med Aimovig.

Kursen är kostnadsfri. Novartis Sverige AB står för mat och dryck under dagen. Novartis Sverige AB står för kostnaden för lokal och föreläsarna. Enligt läkemedelsindustriföreningen, LIFs regelverk kan Novartis ej stå för resor och uppehälle.